När kunder via media kritiserar en förändring av ett företags produkter möts kritiken ofta med argumentet att det det är just företagets kunder som efterfrågar förändringen. Hur vet vi som konsumenter att det är sant? Hur har företaget gjort för att verkligen veta konsumenternas vilja? Senaste exemplet är Arla som byter förpackning på sin yoghurt. Förpackningen får mer plast jämfört med tidigare då det bara var papp. Ett av skälen till bytet säger Arla beror på kunderna. Finns det något sätt för Arla att visa kunderna att det är just kunderna som vill ha förändringen? Jag är bara nyfiken om och vad som hindrar öppenhet i frågan.