Digital transformation handlar att medvetet leda en förändring när människors beteenden och teknikutvecklingen skapar nya förutsättningar för den verksamhet du är satt att leda.

Här arbetar jag tillsammans med Per Zetterquist och Eva Engström-Dray via mitt bolag Orrudden Konsult.

Läs mer här om mitt erbjudande här.