Det är i det lilla vi kan åstadkomma stora förändringar. Om jag inte gillar den situation jag är i – den jag är – börja förändringen i det lilla. Istället för att döma och snabbt avfärda. Välj att ställa en fråga. Var nyfiken. Läs vad Mary Alice Arthur skriver. Bli en mästare på det lilla.

Länk: https://www.linkedin.com/pulse/mid-year-musing-1-master-small-mary-alice-arthur