Vem jag är och CV (Linkedin)

Johan Axell

Jag har i över 20 år arbetat som ledare i verksamheter i stark förändring. Jag har erfarenhet av strategisk kommunikation, ledarskap och förändringsledning i ledande befattningar inom offentlig sektor. Jag har arbetat som lednings- och chefsstöd främst inom kommunikation och varumärkesbyggande med betoning på verksamhetsutveckling.

2013 lämnade jag ett arbete som VD för företaget SKL Kommentus Media och startade en konsultkarriär med betoning på ledarskapsutveckling och förändringsledning. Hans uppdragsgivare finns inom såväl den privata som den offentliga och idéburna sektorn. Mitt uppdrag handlar om coaching av ledare och medarbetare, varumärkesutveckling kopplat tillbehoven av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling för effektiv kommunikation, interimsuppdrag som chef etc. En udda specialitet är affärsutveckling för affärer med offentlig sektor.

Jag vill se ledare som förstår att ledarskapet har störst betydelse för hur verksamheten utvecklas. Det handlar om att växa som ledare och få medarbetarna att växa, vara delaktiga och inte minst uppleva att organisationen lyckas vara innovativ för att klara sitt uppdrag. Jag brinner för den digitala transformationen – att som organisation gå från en äldre affärs- och verksamhetsmodell till en modell som klarar framtidens krav redan idag.

Jag är certifierad coach (ICC och ICI) samt certifierad i beteendeanalysverktyget DISC. Han är certifierad styrelseledamot och arbetar som ledamot i två bolagsstyrelser. I botten har jag en marknadsförings- och kommunikationsutbildning från IHR (DIHR) samt en kandidatexamen i biologi och kemi från Uppsala universitet.

Om mig

Det är lätt att glömma att allt är i ständig förändring. Just därför har jag valt att alltid vara i rörelse. Tack vare detta står jag stabilt och är förberedd att hjälpa just dig och din organisation med det du behöver i den förändring du och din organisation behöver göra.

Förändringen har ständigt varit närvarande i mitt liv. Utbildning, examen, förändrade familjeförhållanden, första arbetet efter universitetsstudierna samt den livslånga kärleken och familj är andra förändringar som byggt mig som människa.

Mitt arbete för företag och offentliga verksamheter har varit en kontinuerlig träning i att öva mig själv i att förändringen är konstant och ständigt närvarande. Som individ, medarbetare, chef, ledare och organisation måste jag acceptera och leva med förändringen, inte mot.

Jag har fått med mig tre ovärderliga erfarenheter från min tid som ledare och vd.

  1. Fokusera på resultatet
    Oavsett om det handlar om ekonomiskt resultat kopplat till affärer, leverera välfärd i offentlig verksamhet eller kommunikationsmål i allmänhet. Fokus på resultatet är det centrala.
  2. Fokusera på medarbetaren och det egna ledarskapet
    Arbetar du som ledare så är det först när du har insikt om ditt beteende och de konsekvenser det får för dig i ditt ledarskap som du kan utvecklas. Då kan du skapa den tillit i organisationen som du behöver för att kunna verka som ledare. Detsamma gäller även dig som medarbetare i en organisation.
  3. Vikten av etik och moral
    Vi är alla ledare. Vi leder andra och oss själva. För att göra det krävs att vi har en etisk kompass och gör moraliska ställningstaganden. Har du insikt i hur dina handlingar påverkar andra och dina egna framgångar så kommer det att gå dig väl i livet. Kan du stå för dina beslut och beteende om Aftonbladet ringer?

• Arbetat som vd för företaget SKL Kommentus Media med affärsfokus offentlig sektor.
• Bakgrund som kommunikationschef inom Vattenfall, SJ, Telia, Naturvårdsverket, FOI.
• Har arbetat med kommunikation på strategisk och operativ nivå och har tränats att hantera opinionsbildning, kriser och massiva massmediadrev. Bara för att nämna några områden.
• Kunskap och nätverk inom flera olika samhällssektorer; forskning, IT, transporter, miljö, välfärd, energi med mera.
• Fil kand biologi och kemi samt marknads och kommunikationsutbildad vid IHR 1988.
• ICC-certifierad coach och certifierad Extended DISC.
• Erfarenhet av Lagen om Offentlig Upphandling.
• Har 25 års erfarenhet som ledare och chef.

Kunder

Idag arbetar jag med tre kategorier av kunder – företag inom den privata sektorn, med offentlig sektor och med civil sektor. Jag hjälper dem med allt från att utveckla sina affärer till att öka trovärdigheten genom mer engagerad kommunikation.

Våra kunder
Privat sektor – Företag
• vill utveckla sina affärer med offentlig sektor.
• ser nyttan av att utveckla team, ledare, eller enskilda medarbetare för ett bättre arbetsklimat och ökad prestation.
• ser att kommunikation och relationer är viktigt för företagets framgång i en turbulent omvärld.

Offentlig sektor – Kommuner, landsting, statliga myndigheter och offentligt ägda företag
• behöver utveckla verksamheten och föra in nya arbetssätt.
• vill utveckla medarbetare, ledare och team för att ge mer välfärd för pengarna.
• behöver utveckla sitt kommunikationsarbete.

Civil sektor – Ideella organisationer
• har behov av att utveckla en än mer trovärdig och engagerad kommunikation.
• behöver utveckla sina medarbetare, team och ledare för att kunna arbeta effektivare med sitt viktiga uppdrag.

Min spetskompetens baseras på min arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor och försäljning till kommuner, landsting och statliga myndigheter. För att kunna erbjuda flexibla lösningar och spetskompetens inom specifika områden samarbetar företaget med ett flertal aktörer. Läs mer om mig här.