Jag hjälper dig med affärsutveckling för bättre affärer med offentlig sektor. Därför erbjuder jag:
• Processledning av affärsplanering
• Projektledning
• Organisationsutveckling med fokus på anpassning till den offentliga affären
• Utveckling av erbjudanden och affärsmodeller
• Optimering av försäljning
• Kompetensutveckling och utbildning ”Om offentlig sektor”
• Rådgivning