Alla ledare bör ha en coach. En oberoende person som finns nära dig som ledare och stödjer dig i din vardag.

Jag är ICI- och ICC-certifierad coach och har i ett flertal uppdrag coachat ledare. Jag anlitas dessutom ofta som rådgivare i t ex organisationsfrågor eller komplexa ledarskaps- och medarbetarfrågor där coachande samtal är en del av det stöd jag ger. Jag har de senaste fem åren coachat över 30 personer, varav flera har haft ledande ställning i myndigheter och företag.

Mitt erbjudande består i ett anpassat stöd som styrs av de utmaningar och behov du har.