Du har redan ett pågående förändringsarbete. Digitaliseringen står högt på din och ledningens agenda. Samtidigt går förändringsarbetet inte som du tänkt. Kanske går det för långsamt? Eller i fel riktning. Du vet inte hur du ska agera.

Du har sannolikt hamnat i något som vi kallar för genomförandeinfarkt. Du möter motstånd i din ledning och organisationen i stort. Du saknar ett tydligt stöd och en förankrad struktur i förändringsarbetet.

Du behöver stöd att hålla igång motivationen och inte tappa tempo. Du behöver hantera motstånd och förankra beslut. Hur du kommunicerar som ledare bli allt viktigare.

Vi erbjuder anpassade program för att stödja dig och din organisation och hjälper dig att öka medvetenheten i organisationen om vad som pågår. Vi sorterar ut vad som hindrar utvecklingen och visar på möjligheterna. Vi hjälper dig att ta fram den målbild som skapar engagemang och handling att driva arbetet framåt. Tillsammans utvecklar vi ett program anpassat till din verksamhet som löser upp infarkten och istället accelererar förändringen.

Ett program innehåller exempelvis:
• Utveckling av ledningsgrupper och team som kan möta och leda digitaliseringen framåt
• Beteende- och teamanalyser för att bygga starka team
• Introduktion och träning i moderna former av arbetssätt som skapar delaktighet och inte minst tillit till förändringsprocessen
• Förändringens drivkrafter och framgångsnycklar
• Coaching av enskilda chefer för att kunna leda i en digital verklighet