I en digital transformation behöver utrymme skapas för innovation för att identifiera och utveckla nya affärsmodeller och erbjudanden vid sidan av den dagliga affären. Samverkan, nätverk och medskapandetransformation, ofta över tidigare organisatoriska gränser, blir nyckelord för att lyckas.

Det i sin tur ställer krav på en god kommunikation som både ledare och medarbetare behöver ta ansvar för och behärska. Ytterst handlar det om att skapa och bidra till ett kommunikativt förhållningssätt och klimat som bygger på öppenhet, transparens och tydlighet samt tilltron till andra människors vilja och förmåga.

Vårt anpassade erbjudande kan bland annat innehålla:

• Ledar – och medarbetarkommunikation i en digital transformation
• Ledarens kommunikation vid medveten förändring
• Att uppnå samspel i kommunikationen mellan ledare och medarbetare
• Att involvera medarbetarna i förändringsarbetet
• Kommunikationsverktyg som stöd i förändringsarbetet