Du är ledaren som vill nå bättre resultat än du gör idag. Du har medarbetare som du vill ska öka sitt engagemang i organisationens mål och verksamhet. Du driver projekt där projektdeltagarna inte alltid deltar som du förväntar dig. Det är då du behöver utveckla ditt deltagande ledarskap.

Deltagande ledarskap handlar om att leda förändring genom medskapande processer och samtal. Att som ledare våga vara modig, skapa en tillit och ett engagemang till inte bara organisationens mål utan också till dig som ledare.
Jag kan få dig och andra i din organisation att nå än bättre resultat genom träna dig och organisationen att arbeta med ett deltagande ledarskap.

Jag erbjuder:
• Personligt stöd i form av coaching och rådgivning där du utvecklar ditt ledarskap
• Konsultstöd i processer och grupper som behöver utvecklas
• Verksamhetsanpassade utbildningar som inkluderar träning i deltagande ledarskap
• Föreläsningar och seminarier vid ledningsmöten, personaldagar och liknande

Mitt erbjudande vänder sig till alla som arbetar som ledare inom privata, offentliga och idéburna organisationer.