Digital transformation handlar att medvetet leda en förändring när människors beteenden och teknikutvecklingen skapar nya förutsättningar för den verksamhet du är satt att leda.

Läs mer här om mitt erbjudande här och samarbete här.