Vi vet att kommunikation gör skillnad för resultatet. Därför erbjuder vi en bredd av tjänster inom kommunikation för att ni ska nå ert önskade resultat. Vi kan hjälpa er med:

• Processledning och kommunikationsplanering
• Projektledning av kommunikation
• Analys av organisationens interna och externa kommunikation
• PR och massmedierelationer
• Kriskommunikation och planering
• Utbildning och rådgivning