Det medvetna förändringsarbete som digitaliseringen av verksamheten medför påverkar dina medarbetare. Individer, grupper och funktioner kommer att behöva förändra sitt arbetssätt över tiden vare sig de vill eller inte. Risken finns att förändringen möter ett kraftigt motstånd. Du varken kan eller vill förlora medarbetare då din befintliga verksamhet riskerar att tappa tempo.

Därför behöver dina medarbetare ett stöd för att förstå förändringen, få tillit till förändringsprocessen och motiveras att vilja delta. De behöver inkluderas i förändringen och bli delaktiga som medskapare av den verksamhet du vill skapa med stöd av digitaliseringen.

Vi erbjuder anpassade program för att stödja medarbetarna som exempelvis:
• Utveckling av team som kan möta och leda digitaliseringen framåt
• Beteende- och teamanalyser för att bygga starka team
• Kompetensinventering och utformning av individanpassade utvecklingsprogram
• Förändringens drivkrafter och framgångsfaktorer
• Coaching av medarbetare