Jag tar uppdrag som moderator för att hjälpa dig med panelsamtal och seminarier.

Kontakta mig för eventuella uppdrag.

Tidigare erfarenheter innefattar bland annat att ha modererat ett flertal aktiviteter i under Almedalsveckan i Almedalen på Gotland.