Offentliga organisationer har att följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) när de köper varor och tjänster på marknaden. För att LOU inte ska upplevas som ett byråkratiskt hinder av såväl köpare som säljare behöver marknadens aktörer agera som lärande organisationer.

Jag erbjuder upphandlande myndigheter:
• Utbildning och föreläsningar i hur offentlig upphandling stärker den offentliga organisationen och verksamhet
• Stöd vid kravställning och marknadsanalys, särskilt vid köp av ledarskaps- och HR-tjänster samt olika former av kommunikationstjänster
• Strategisk rådgivare

Jag erbjuder leverantörer:
• Kompetenshöjande utbildningar och föreläsningar för bättre affärer på den offentliga marknaden
• Konsulttjänster inom affärsutveckling med sikte att ta fler lönsamma offentliga affärer
• Stöd vid anbudsskrivande
• Strategisk rådgivare