Digital transformation

Hello Future är en digital transformationsbyrå som tror på en framtid där företag och innovationer blomstrar även bortom storstäder och startup-kluster. Därför hjälper vi organisationer att bygga upp kunskap och digitala erbjudanden för att själva kunna ta makten över sin framtid.

HelloFuture.se

Design

Är ni nyfikna på hur er organisation kan arbeta med design och samhällsutmaningar, vill ni sätta igång ett innovationsprojekt men vet inte var ni ska börja, eller har ni en specifik utmaning eller fråga som ni behöver lösa? Folklabbet kan tillsammans med er definiera utmaningen och kickstarta processer för att lösa samhällsutmaningen.

folklabbet.se